محصولات شرکت

  • تابلو برق
  • دیسکانکتور سویچ
  • رتروفیت
  • فیدرخانه کیوسکی
  • رکتی‌فایر صنعتی

تابلو برق فشار ضعیف

توزیع فشار ضعیف تا رنج ۴۰۰۰ آمپر

تابلو برق کشوئی فشار متوسط

رنج های ۶ الی ۳۳ کیلوولت تا رنج ۲۵۰۰ آمپر

تابلو برق کمپکت

تابلو برق کمپکت

تابلو برق فیکس سنتی

تابلو برق فیکس سنتی

سکسیونر ساده SL6

با بهره گیری از دانش فنی شرکت آلستوم فرانسه

سکسیونر زمین مدل EK6

EK6 ABB Design, Class E2

سکسیونر زمین EZP

سکسیونر زمین EZP

رتروفیت کلیدهای قدرت فشار متوسط

بیش از ۷۰ راه حل مختلف برای کلیدهای قدیمی

فیدرخانه کانکسی

در ۲ تیپ ساندویچ پنل و ورق رنگ شده

رکتی فایرهای صنعتی آمپر بالا

جهت استفاده در صنایع الکترولیز و آبکاری