تماس با ما

دفتر مرکزی
آدرس: زنجان – شهرک صنعتی اشراق – خیابان یاوران ۷
تلفن:
۵۵ – ۳۲۲۲۱۹۵۴ (۹۸-۲۴+)
۹۰ – ۳۲۲۲۱۹۸۸ (۹۸-۲۴+)
فکس:
۳۲۲۲۱۴۸۹ (۹۸-۲۴+)
ایمیل:
zanganparsco@gmail.com
info@zanganpars.com

فرم ارتباطی