گواهینامه‌های شرکت
گواهینامه تایپ تست از آزمایشگاه IPH آلمان
گواهینامه تایپ تست از آزمایشگاه CESI ایتالیا
گواهینامه تایپ تست از آزمایشگاه E.P.I.L
گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت ISO9001:2015
پروانه تحقیق و توسعه از وزارت صنعت، معدن و تجارت
گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان
گواهینامه سکسیونر SL6 از شرکت پارس سویچ
گواهینامه صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان
پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت و معدن
گواهینامه عضویت در انجمن صنفی تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران